Inspiration & Utveckling

Vi tror att om alla älskar det de gör, så kan alla göra det som de älskar!

  • Våra kunder inspireras, motiveras och växer varje dag. Personlig utveckling när den är som bäst!
  • Vi arbetar med företag, kommuner och privatpersoner som vill bli mer produktiva, lönsamma och välmående.
  • All vår kunskap grundar sig i gedigen erfarenhet, akademiska studier och forskning.

Andel företagskunder
45%
Andel Kommunala kunder
45%
Andel Privatkunder
10%
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder

Läs vad några av våra kunder tycker genom att klicka här!

“Utan tvekan den absolut bästa investering jag gjort i mitt företag.”Andreas Varro, VD & Ägare It's Varro

Skräddarsy en insats för ditt företag!

Experterna

ANN-Britt Löfström

“Som du tänker, SÅ blir det!”

Ami (smeknamn) är expert inom ledarskap, bemötande, beteende och organisation. Hon föreläser och handleder företag och privatpersoner som vill utvecklas som ledare, förstå sitt beteende, utveckla organisationen och skapa välfungerande team. Ami är i grunden beteendevetare och har
27 års erfarenhet som chef och ledare.

Tina Löfström

“Älska det du gör och gör det du älskar!”

Tina är expert på lycko-, motivations- och hjärnforskning. Som föreläsare, handledare och bloggare hjälper hon företag och privatpersoner att öka sin inre hälsa, motivation och sitt välmående. Tina har en akademisk bakgrund inom positiv psykologi och kognitiv neurovetenskap och har
14 års erfarenhet inom försäljning.

“Dagarna har varit mycket lärorika och det har varit enkelt att ta det till sig.
Bra upplägg och en mycket bra föreläsare som har förmågan att förmedla sitt budskap på ett bra sätt”
Utbildningsdeltagare

Utveckling för ditt företag?

Våra kunskapsområden

Chefs- & LEDARSKAP

Alla tjänar på ett bra ledarskap! Chefen påverkar, alltid! Chefen kan med sitt ledarskap skapa både gott resultat, god kvalitet och arbetsglädje! På alla nivåer! Genom att låta goda värderingar styra verksamheten, genom att skapa tydliga mål och uppdrag, genom att tillvaratagande medarbetarnas resurser, lägger chefen ribban för verksamheten. Chefsrollen ger chefen möjligheter, ansvar och befogenheter att utveckla och göra skillnad. En chef som leder bra, gör skillnad!

POSITIV PSYKOLOGI

Positiv Psykologi är en forskningsgren inom den traditionella psykologin. Positiv Psykologi handlar om att ta reda på vad som gör oss lyckliga och vad som händer med oss när vi är det. Lyckoforskningen bidrar med djupa insikter om vad som skapar lycka, framgång och vad som inte gör det. Positiv Psykologi kan användas på arbetsplatsen och i privatlivet för att skapa ett mer välmående, framgångsrikt och produktivt liv.

FÖRSÄLJNINGSPSYKOLOGI

Hela livet består av försäljning. Vi säljer in oss själva hos våra vänner, en potentiell partner eller en arbetsplats. Vi förhandlar med oss själva, med barnen, med kunden inför affären och med chefen om lönen. Försäljningspsykologi berör både vad vi ska göra för att lyckas med vår försäljning och om psykologiska mekanismer som skapar inre drivkrafter och motivation som får oss att lyckas!

BETEENDE

Vi människor är i grunden sociala varelser och bygger både familje- och samhällsstruktur på samspel med andra människor. Intresset för mänskliga beteenden och samspel ökar och området är spännande. Detta inte minst för att vi har så stor nytta av att förstå hur vi människor fungerar i olika sammanhang, både i arbetslivet och privatlivet. Beteendevetenskap är ett samlingsbegrepp där flera olika ämnen som exempelvis psykologi, sociologi och kommunikation ingår.

Vi är certifierade användare av beteendetestet IDI (Interpersonal Dynamics Inventory).

UTVECKLANDE TANKESÄTT/MINDSET

Mindset eller Utvecklande Tankesätt är vetenskapen om hur vi låser upp vår fulla potential – på riktigt. Här finns kunskaper om de två olika tankesätten som styr om vi hanterar motgångar, utmaningar och bemöter oss själva på ett bra eller dåligt sätt. Utvecklande tankesätt ger djupa insikter från den senaste motivationsforskningen och hjälper oss att förstå både oss själva och vår omgivning bättre.

ORGANISATION

Varje företag eller verksamhet, oavsett storlek är en organisation med potentiella utvecklingsmöjligheter! Organisationsutveckling handlar om att se och ta tillvara dessa! Genom att se VAD som ska göras, komma överens om HUR det ska göras, utse VEM som ska göra det och NÄR det ska göras, skapas strategier och systematik för att lyckas. Genom tydliga mål, framtidsfokus och lärande skapas förutsättningar för människor i organisationen att nå resultat och att utveckla och förbättra verksamheten. Att utveckla en organisation är en lönsam affär, både ekonomiskt, kvalitetsmässigt och arbetsmiljömässigt!

KOGNITIV NEUROVETENSKAP

Kognitiv Neurovetenskap är detsamma som Hjärnforskning. Tack vare hjärnforskningen har vi för första gången en inblick i hur tankar och beteenden påverkar hjärnan rent fysiskt, vilket ger oss en djupare insikt om hur vi människor kan utvecklas och växa. Positiv psykologi är tätt sammankopplat med hjärnforskningen och tillsammans ger de oss verktyg att utveckla både vår mentala och fysiska värld.

BEMÖTANDE

I varje möte med människor lämnar vi ett avtryck, ett osynligt ”visitkort” som värderas och läggs till minnet. ”Visitkortet” ligger sedan till grund för våra beslut och påverkar OM och HUR vi responderar. Vårt agerande färgas av både bra och dåligt bemötande och vi kan bli ”bärare” av det goda bemötandet eller ”smittade” och ”smittbärare” av det dåliga. Bemötandet avgör om en verksamhet, eller ett företag ska lyckas eller inte! Kunskapen om det goda bemötandet är därför gynnsamt både för ekonomi och arbetsmiljö.

Vi syns regelbundet i press och media. Här är ett axplock av de sammanhang vi medverkat i:

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
“Inspirerande & positivt. Gjorde att man började tänka i andra banor och fokusera på ett nytt sätt.”Föreläsningsdeltagare

Längtar du efter en inspirationskick?

Våra tjänster

När du behöver utveckling för dig eller ditt företag så hjälper vi till! Vi skräddarsyr lösningar för just dig och finns med dig hela vägen från idé till implementering. Låt oss göra det vi gör bäst, så att du kan göra det du gör bäst – fast ännu bättre!

“Mycket bra! Utbildningen har gett mig energi och många tänkvärda saker att ta med tillbaka till arbetet.”Utbildningsdeltagare

Gör en bokningsförfrågan!

Blogg

Tina bloggar bland annat om ämnena utvecklande tankesätt (mindset), lycko- och hjärnforskning.
Läs mer på Tinas lyckoblogg “Lycka till!” Klicka här för att komma dit!

“Vi rekommenderar varmt ALerigo AB till de som vill ha en utbildning som verkligen ger resultat.”Pialill Ring, VD Pialill Ring Consulting

Kontakta oss

  • 019-777 20 20
  • info@alerigo.se
  • Munkaboda 515, 732 72 Fellingsbro

ALERIGO AB

  • Org.nr 556895-5719
  • Bankgiro 308-4860
  • Godkänd för F-skatt