Vårt tankesätt påverkar hur vi presterar!

Det tankesätt vi valt påverkar helt hur vi ska lyckas med olika saker, i arbetet, i relationer, med våra personliga mål. Enkelt uttryckt kan vi välja mellan ett utvecklande tankesätt eller ett låst tankesätt. Det utvecklande kännetecknas av vilja att lära sig, ”åh en flöjt, det har jag aldrig spelat, så kul att få testa!” och det låsta av en tro på medfödd talang eller fallenhet, ”åh en flöjt, så synd att jag inte har såna talanger”.

Det här med tankesätten blir särskilt tydligt när vi ska ge beröm, exempelvis till barnet som lyckats på ett test i skolan: ”Så bra jobbat!” – här berömmer vi det arbete barnet gjort och signalerar att barnet kan påverka resultatet själv (”övning ger färdighet”). ”Så duktig Du är!” – här berömmer vi hur barnet är och signalerar att resultatet hänger på personliga egenskaper.

Om nästa test då skulle misslyckas blir effekterna att barnet som fått beröm för sin insats förstår att det krävdes mer arbete, medan barnet som fått beröm för sin person kan ge upp och tänka att det är värdelöst.

Bara vetskapen att det finns olika tankesätt är jättespännande, att jag dessutom kan välja och därmed påverka min och andras motivation och prestation är rent av hisnade! Så vad behöver jag göra då? Bara att inhämta kunskap och sen göra ett val! Inget att vänta på tycker jag!

/Ann-Britt (Ami) Löfström