Låt inte Dina styrkor bli Dina svagheter!

Under det sista årtiondet har vi överösts av snabba tips hur vi fixar till vårt utseende och ”boostar” vårt fysiska och psykiska mående. Självhjälpsrörelsens (läs självhjälpsindustrins) toppvåg har förmedlat ut budskap som: ”5 tips att hitta Dig själv”, ”3 snabba sätt att öka kakaDin självkänsla” och ”gå ner i vikt med den nya supermetoden”, allt i syfte att locka Dig och mig att testa och köpa produkter och metoder. Eventuella effekter kan liknas vid en kaka, god en liten stund för att sedan försvinna och skapa ett irriterande sötsug.

Finns det då metoder som förbättrar mina förutsättningar att lyckas?

Jodå, det finns sätt, bra sätt som ger mer långsiktiga effekter. Tina Löfström, psykologisk coach och föreläsare har tidigare skrivit om (se tidigare inlägg) hur vi genom att välja tankesätt kan öka både vår motivation och prestation. Du kan även läsa om tacksamhet, ett av många sätt att stärka Din lyckonivå.

Ett annat sätt är att öka sin självkännedom. Det handlar om att öka sin kunskap om sig själv, sitt och andras beteende (inte att förväxlas med att ”öka sin självkänsla”, eller att ”lära sig tycka om sig själv”). Syftet med att öka sin självkännedomen är att förstå och lära sig hur jag bäst agerar och samspelar med andra.

Balansera Dina styrkor

Styrkor är det vi genom arv och miljö och inte minst livslång träning gör så tydligt så att det associeras med oss som person, nästan som en ”egenskap”.

Låt oss säga att Du ofta gör saker på ett handlingskraftigt sätt. Det är något som människor i Din omgivning förknippar Ditt agerande med. Handlingskraft är Din styrka. Men om Du skulle överdriva denna styrka, kan handlingskraften lätt bli din fallgrop, en svaghet, exempelvis att Du “kör över folk”. balansOm Du uppmärksammas på detta, vad gör Du då? Som så många gör, tonar ner styrkan eller agerar motsatt, passivt? Det är synd! Istället för att tona ner styrkan kan den “balanseras”. Handlingskraft är en bra styrka som ”mår bra” av att balanseras med t.ex. tålamod.

Att jobba med sina styrkor är oerhört spännande och mycket lärorikt! Och vill Du fixa till Dina förutsättningarna att lyckas vet vi hur Du kan göra det!

Ann-Britt (Ami) Löfström
VD och utvecklingskonsult, ALerigo AB