Tester och utvecklingsinstrument

Testverktyg och utvecklingsinstrument är bra komplement eller ger Dig ett bra underlag att utgå ifrån i personlig-, grupp- eller arbetsplatsutveckling. Det finns många olika verktyg på marknaden och det gör det minsann inte lätt att veta vilka som är bra eller hur jag ska välja rätt i denna ”djungel”. Det som varit avgörande för vårt, ALerigo AB:s val av instrument är att de ska uppfylla olika kriterier som finns på marknaden och framför allt, att de mäter det de ska göra!

IDIlogga.jpgVi arbetar sedan flera år tillbaka med beteendeinstrumentet IDI – Interpersonal Dynamics Inventory. Instrumentet mäter en persons beteende i tre dimensioner.

  1. I vilken grad Du upplevs sträva efter att påverka, kontrollera andra. 
  2. Den grad av känslomässig kontakt Du upplevs sträva efter.
  3. I vilken grad andra upplever att du anpassar ditt beteende till andra individers behov i olika situationer.

Resultatet presenteras i en matris som beskriver fyra så kallade grundbeteendestilar. Alla fyra beteendestilar är lika resultatinriktade och effektiva, men på fyra olika sätt.

IDIbild

Testet består av ett formulär som Du själv fyller i, men det som gör IDI så spännande är att även personer i Din omgivning skattar Ditt beteende.

I september 2013 kommer IDI att lämnas in till STP – Stiftelsen för tillämpad psykologi, för granskning och utlåtande. STP granskar svenska arbetspsykologiska test efter fastställda kvalitetskriterier (“psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet”).  Arbetet med att kvalitetssäkra och förbereda denna granskning har pågått under flera år. Granskningen syftar till att säkerställa instrumentets trovärdighet.

Utbildningsupplägget består av en grundutbildning och en uppföljande utbildning. Dessa genomförs vid olika tillfällen. Varje deltagare får dessutom en individuell handledning och ges då möjlighet att fördjupa sin kunskap ytterligare. I utbildningen ingår en omfattande dokumentation. IDI-utbildningen kan dessutom med fördel kombineras med andra moment såsom våra tankemönster, motivation och prestation mm. Detta anpassar vi utifrån Dina önskemål och behov. 

  • Test
  • Utbildning
  • Uppföljning
  • Handledning – coachning
  • Fördjupning
  • Kombinationsutbildningar
  • Specialdesignad utbildning

 

Varmt välkommen att boka höstens utbildning!

Ann-Britt Löfström
VD/Utvecklingskonsult