Vad är lycka?

Positiva känslor är inte detsamma som att vara lycklig. Alla människor upplever regelbundet positiva känslor, men för att uppnå långvarig lycka behöver du vara uppmärksam på fler aspekter än bara din känslor. Inom den positiva psykologin har man forskat massor på hur vi kan bli långvarigt lyckliga. Forskningen har resulterat i fem lycko-komponenter, som alla är viktiga för att uppnå långsiktig lycka.

De fem komponenterna för långvarig lycka:
1. Att uppleva positiva känslor oftare än negativa känslor
2. Att känna engagemang och ha lätt att komma in i flow
3. Att ha goda relationer
4. Att känna en meningsfullhet i livet
5. Att åstadkomma saker

/Tina Löfström
Psykologisk Coach, ALerigo AB