Antal timmar eller utfört arbete?

alerigo.se Uncategorized

Det har skett en skiftning i hur vi ser på arbete under året som varit. Förut gick vi till jobbet och närvarade. Nu blir fokus mer på att utföra det.
 
Många chefer säger med förvåning i rösten att ”min personal har blivit mycket mer effektiv sedan vi började arbeta hemifrån”. Varför har de blivit det? För första gången äger många sin tid och sina arbetsuppgifter till fullo. Att ”gå till jobbet” handlar inte om att befinna sig på en plats i ett visst antal timmar, det handlar om att utföra ett visst arbete. Det är vad vi utför som spelar roll.
 
Fler ser nu fördelen med inte tänka arbetstimmar utan utfört arbete. Många arbetsplatser erbjuder (och kommer även fortsättningsvis att erbjuda) möjlighet att välja vart var och en vill arbeta. Hos oss på ALerigo har vi egentligen alltid arbetat utförandebaserat, men uttalat från 2012-2013. Varje arbetsdag för oss handlar om att slutföra eller genomföra ett antal arbetsuppgifter. Ibland fler, ibland färre. Vid mycket arbete jobbar vi ibland många timmar och vid lite att göra kan vi lika gärna sluta arbeta efter lunch. Eller kanske börja arbeta vid kl. 15.
 
Att arbeta på detta sätt är mycket mer energieffektivt. När energinivåerna är på topp passar det att jobba mer och när energinivåerna är låga finns utrymme för vila.
 
Om du som ledare inte redan testat att låta din personal arbeta utförandebaserat ännu, kommer här några tips för att komma igång:
1. Passar detta arbetssätt er typ av verksamhet?
2. Var tydlig med vad som gäller (helt fria arbetstider eller vissa delar av dagen?)
3. Finns det en finess i att ha vissa tider då alla ”måste” vara tillgängliga? Ta i sådana fall beslut om hur och när.
4. Omställningen kan ta lite tid. Låt det göra det, så att alla hittar sitt sätt att arbeta och sin arbetsrytm
 
Kanske kommer fler och fler gå ifrån arbetstid och istället bara tänka utfört arbete, också efter att pandemin är över? Vad tror du?