Konsult-tjänster

Ibland är det svårt att hitta en lösning snabbt. Det ofta finns det arbetsuppgifter, projekt eller tjänster i organisationen, där en nyrekrytering inte är den bästa lösningen. Då hjälper vi till!

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som konsulter och är därför vana att snabbt komma in, skapa oss en överblick och utföra arbetet.

Ledare på plats
När helst du behöver en ledare som gör jobbet åt dig, hjälper vi till. Det kan vara interimsuppdrag under rekryteringar, projektledning eller HR-uppdrag.

Framtagning av dokument
Vi har lång erfarenhet av att ta fram och skräddarsy styrdokument till företag. Personalhandböcker, ledningssystem, med mera.


Våra andra tjänster


HANDLEDNING

Handledning är ett utmärkt verktyg för att få människor och företag att växa. Alla som jobbar i ledande befattning ska ha möjlighet till handledning oavsett typ av verksamhet.

Handledning syftar till att lära sig mer om och förstå sig själv och andra bättre och att lyfta fram och utveckla sina inneboende resurser. All utveckling startar hos enskilda individer. Varje individ innehar enorma krafter och kan med rätt fokus åstadkomma mycket.

Enskild handledning
100% fokus på dig och dina frågeställningar.

Grupphandledning
Fokus på gruppens behov, styrkor och samverkan.

UTBILDNING

Vi håller både öppna och företagsanpassade utbildningar. De öppna utbildningarna bokar du på evenemang.

När alla på företaget har samma grund, ökar förståelsen för varandra och arbetet flyter bättre. Om utvecklingsarbetet startar i en gemensam kunskapsbas, så går det lättare att genomföra förbättringar. Personalen blir mer engagerad och involverade i arbetet och ni får ett gemensamt "språk" som förbättrar kommunikationen och samarbetet.

Föreläsning/webinarie
Våra föreläsningar syftar till att inspirera, ge energi eller kicka igång ett utvecklingsarbete.

Utbildning
Våra utbildningar syftar till att öka och fördjupa kunskaper och öka förståelsen för vårt agerande, både som individer och i grupp.