Referenser

Här hittar du referenser och citat från några av våra härliga kunder!


Nanny Belle AB

På Nanny Belle genomfördes omfattande företagsutvecklingsinsatser genom utbildning, framtagning av material, handledning och ALerigo hyrdes in som operativ chef.


Citat från några av deltagarna

 • citat 1

  ”Först och främst vill jag tacka er för att ni tog er till Nanny Belle. Jag har lärt mig otroligt mycket utav er, är glad över att jag fått lära mig så mycket på så liten tid… Jag hoppas att vi ses igen så vi kan lära oss så mycket mer. Tack så mycket!”

 • citat 2

  ”TACK! För en väldigt lärorik & rolig dag. Jag har lärt mig mycket och ser fram emot kommande föreläsningar/utbildningar. Ni passar väldigt bra ihop och kompletterar varandra bra!”

 • Citat 3

  ”Lärorikt, bra presentation, upplägg! Skönt att få en liten genomgång på saker som jag läst. Känner att jag nu fått en bredare överblick på vad jag ska göra. Skitbra!! Tack så jättemycket!”

 • Citat 4

  ”Jag tycker att den här dagen har varit superbra. Tydlig, rolig och väldigt lärorik. Ni är båda väldigt duktiga på att prata på ett sätt så att man förstår och så att man vill lyssna. Jag känner mig faktiskt mycket tryggare i min roll nu än vad jag gjorde när jag kom hit i morse. Tack för den här dagen”


Uppdragsgivarens ord


Leila Parsa, Ägare/VD

”Under 2014 började vi på Nanny Belle AB med vår organisationsutveckling tillsammans med ALerigo AB. Insatserna som Ami och Tina gjorde hos oss var väldigt stora för oss. Ett exempel var att börja delegera det som jag alltid har gjort själv. Resultatet blev jättebra, då vi lyckades att lyfta befintlig, ung personal till ledare, utbilda dem och coacha dem in i deras nya roller. Man såg hur dessa utvalda växte som personer. Vår information var utspridd på olika platser och i mitt huvud. Vi gjorde två jätteviktiga handböcker, en kundhandbok och en personalhandbok. Personalhandboken fungerar bl.a. som underlag för vår egen introduktionsutbildning för personal. Allt vårt material har samma utseende nu och ser proffsigt ut. Ami har varit min handledare och gett mig mycket stöd och hjälpt mig bli en starkare och tydligare ledare. Tina har haft en stor roll, genom att coacha våra nya områdesansvariga, vilket gett dem stöd och styrka. Jag rekommenderar Ami och Tina på ALerigo AB varmt.”

Boka oss redan idag!

Hedemora kommun

I Hedemora kommun genomfördes utvecklingsinsatser på Ekonomi-förvaltningen samt på äldreboendet Munkbohemmet.


Citat från några av deltagarna

 • citat 1

  ”Känns väldigt bra att gå hem idag efter en lättsam och lärorik utbildning. Mjuk och trevlig föreläsare som det var lätt att prata till och fråga. MVG!!”

 • citat 2

  ”Toppenbra och givande. Det är sånt här som gör att man orkar jobba vidare. Tack för en jättetrevlig förmiddag”

 • Citat 3

  ”Är en bra utbildning. Känns så bra med hela gruppen. Tycker att vi kommer närmre varandra mer och mer”

 • Citat 4

  ”Fick igång ett annat tänk (utanför boxen), känt mer samhörighet med nya kollegor. Fått höra deras tankar och åsikter”


Uppdragsgivarens ord


Annika Strand, Kommunchef

”Jag har uppfattat ALerigos insatser som mycket goda och det har hjälpt verksamheterna att komma vidare i sin utveckling mot en god arbetsplats. Jag är mycket nöjd med uppdragets genomförande och resultat och de konsulter som haft uppdraget har gjort det med stort kunnande och professionalitet.

Under perioden september 2013 – november 2014 genomfördes ett större utvecklingsarbete på ekonomiförvaltningen i Hedemora kommun. Insatserna bestod av utbildningsdagar med teman som motivation, beröm, ledarskap, medarbetarskap, konflikthantering, roller och uppdrag för att nämna några. Utöver detta har det även genomförts en beteendeutbildning där personliga beteendeprofiler, chefshandledning och målcoaching för medarbetare ingått. Målgruppen var ekonomer samt ekonomichef.

Under perioden maj 2014- juni 2015 pågick ett utvecklingsarbete på Munkbohemmet i Hedemora. Målgruppen var vård- och omsorgspersonal inklusive deras chef. Insatserna syftade till att kartlägga, åtgärda och stötta med fokus på bemötande och arbetsmiljö. Det ingick även ett analysarbete med enskilda samtal, genomgång av förutsättningar, författande av åtgärdsplan som del i svarsskrivelse till arbetsmiljöverket, utbildning, chefshandledning och grupphandledning.”

Boka oss redan idag!

It’s Varro


It’s Varro har i flera års tid anlitat ALerigo som handledare och utbildare.


ANdreas Varro, VD

”Andreas Varro heter jag och arbetar som reklamfotograf i Örebro/Stockholmsregionerna. Jag har under en 3 års period anlitat ALerigo ett 30-tal + gånger och kommer fortsatt att anlita dem. Vi inledde med en IDI beteendeanalys följt av utbildning och har därefter haft individuell handledning en gång i månaden som vart 2 tim per tillfälle.

ALerigo och handledningarna vi haft har utan tvekan vart den absolut bästa investering jag gjort i mitt företag, men också i mitt liv som privatperson. Den utbildning jag fått i form av IDI, den handledning och vägledning jag fått har lett till att jag gått från att vara låst, rädd för att ta nya steg och utforska nya affärsmöjligheter till att tänka storskaligt, till och med tänka och sätta mål mot att arbeta internationellt.

Idag ser jag utmaningarna i det svåra och möjligheter i det mesta. Jag får konstant nya och kreativa idéer hur jag kan utveckla mig och mitt företag. Idag har jag klara mål och delmål och arbetar aktivt mot att förverkliga dem. Det aktiva arbete som ALerigo hjälpt mig med i form av att få mig att förstå mitt egna värde, vad jag är bra på, hur bra jag är på det och vad jag kan åstadkomma enligt mig ovärderligt. ALerigo har hjälpt mig att bli en bättre människa och en mycket bättre affärsman och rekommenderar dem till alla som vill ha sann utveckling!”

Boka oss redan idag!